Kết quả tìm kiếm

  1. L

    nolink-thay man hinh laptop

    TRƯỜNG HỢP THAY MÀN HÌNH LAPTOP - Nếu vô tình làm vỡ màn hình laptop, lỗi tab panel LCD hay màn hình bị sọc, nhiều điểm chết… Bắt buộc phải thay màn hình laptop, - Nhưng nếu bạn đến các trung tâm bảo hành laptop của các hang sản xuất như: Asus, Sony, Dell, Acer, Lenovo… thì chi phí cho việc thay...
  2. L

    Thay màn hình Laptop

    Nếu vô tình làm vỡ màn hình laptop, lỗi tab panel LCD hay màn hình bị sọc, nhiều điểm chết… bắt buộc phải thay màn hình laptop, nhưng nếu bạn đến các trọng điểm bảo hành laptop của các hang sinh sản như: Asus, Sony, Dell, Acer, Lenovo… thì uổng cho việc thay màn hình laptop là quá cao và bất hợp...
Top