Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa - Kênh Đầu Tư Mới Được Cấp Phép Tại Việt Nam

    Giao dịch phái sinh hàng hóa là gì? Giao dịch hàng hóa phái sinh là giao dịch trong đó khách hàng thực hiện mua/bán một khối lượng hàng hóa tại mức giá xác định và việc chuyển giao được thực hiện trong tương lai. Các yếu tố của giao dịch như khối lượng, mức giá, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn...
  2. N

    Các giai đoạn huấn luyện Phi công tại Trường Phi công Bay Việt

    ✨ CÁC GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN PHI CÔNG ✨ ❓ Kể từ lúc bắt đầu học đến khi chính thức trở thành Phi công, học viên phải trải qua bao nhiêu giai đoạn huấn luyện ❓ 🔶🔷🔶 Giai đoạn 1: HUẤN LUYỆN PHI CÔNG CƠ BẢN (chương trình đào tạo tại Bay Việt) Gồm 3 giai đoạn như sau: 1️⃣ Lý thuyết ATP (học trong...
Top