Khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu bluechip trong phiên

513minh89

Banned
Trên HOSE, khối ngoại mua vào 4,75 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào tương ứng 252,9 tỷ đồng, giảm 4,58% về lượng nhưng tăng 64,83% về khối lượng so với phiên đầu tuần (ngày 19/12).

trái lại, khối này bán ra với khối lượng 8,18 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ra 410,88 tỷ đồng, tăng 80,62% về lượng và 157,75% về giá trị so với phiên trước.

Tổng cộng, khối này đã bán ròng 3,43 triệu cổ phiếu, trong khi phiên bữa qua mua ròng 449.240 đơn vị. Tổng giá trị bán ròng ứng 157,98 tỷ đồng, gấp hơn 26,4 lần so với phiên hôm qua.

SAB tiếp là cổ phiếu được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 32,57 tỷ đồng, ứng khối lượng mua ròng đạt 159.380 cổ phiếu. Tiếp đó, VHC được mua ròng 11,76 tỷ đồng, khối lượng mua ròng đạt 216.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, PVD được mua ròng mạnh nhất tin chứng khoán đạt 224.970 cổ phiếu, giá trị mua ròng đạt 4,83 tỷ đồng.

Ở chiều trái lại, VNM tiếp chuyện đứng đầu danh sách bán ròng, với khối lượng đạt 995.200 cổ phiếu, giá trị bán ròng ứng 124,73 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 vẫn là VIC bị bán ròng 773.610 cổ phiếu, giá trị 32,6 tỷ đồng.

Tiếp đó, MSN bị bán ròng 206.880 cổ phiếu, giá trị 12,87 tỷ đồng; KBC bị bán ròng 793.290 cổ phiếu, giá trị hơn 11 tỷ đồng và HPG bị bán ròng 249.770 cổ phiếu, giá trị 10,36 tỷ đồng.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 375.270 đơn vị, tăng 13,44% so với phiên đầu tuần (ngày 19/12). Tổng giá trị mua vào ứng 6,92 tỷ đồng, tăng 104,13% so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 441.007 đơn vị, giá trị bán ra ứng 6,72 tỷ đồng, giảm 24,72% về lượng và 7,44% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 65.737 đơn vị, giảm 74,22% so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 0,2 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua bán ròng 3,87 tỷ đồng.

bữa nay, nhà đầu tư ngoại mua chứng khoán việt ròng mạnh nhất cổ phiếu CVT, với khối lượng mua ròng đạt 35.400 cổ phiếu, giá trị ứng hơn 1,4 tỷ đồng.

Tiếp theo là BVS được mua ròng 43.700 cổ phiếu, giá trị gần 717 triệu đồng.

Trái lại, VND tiếp là cổ phiếu dẫ đầu danh mục bị bán ròng mạnh đạt 201.000 cổ phiếu, giá trị tương ứng 2,6 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, PVS bị bán ròng học chơi chứng khoán 62.800 cổ phiếu, giá trị 1,06 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 20/12, khối ngoại bán ròng 3,5 triệu cổ phiếu, trong khi phiên hôm qua mua ròng 194.214 đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 157,78 đồng, gấp hơn 16 lần so với phiên cuối tuần trước.
 
Top