Ly hôn do ngoại tình có được hưởng tài sản chung?

vanminhclean

Thành viên nhiệt tình
Chồng tôi làm đơn xin ly hôn, tôi cũng đồng ý (2 chúng tôi không còn chung sống cùng nhau 1 năm nay) nhưng chồng tôi lấy lý do tôi ngoại tình nên tuyên bố tôi sẽ không được hưởng một phần tài sản trong khối tài sản chung. Đề nghị Ls tư vấn, tôi có được hưởng 1 phần tài sản chung hay không? (Lê Thủy – Thái Nguyên)Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật, dù có việc c ngoại tình thật hay không thì khi ly hôn c đương nhiên vẫn được phân chia t.sản trong phần t.sản chung (có tính đến lỗi của các bên) quy định tại khoản 2 Điều 59 LHN&GĐ năm 2014. Do đó, chồng c không có quyền không cho c hưởng tài sản chung của vợ chồng trong giai đoạn hôn nhân.Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin thì truy cập vào đường link dưới đây:
công ty luật
chia doanh nghiệp
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 

seoplus5

Thành viên
Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật, dù có việc c ngoại tình thật hay không thì khi ly hôn c đương nhiên vẫn được phân chia t.sản trong phần t.sản chung (có tính đến lỗi của các bên) quy định tại khoản 2 Điều 59 LHN&GĐ năm 2014. Do đó, chồng c không có quyền không cho c hưởng tài sản chung của vợ chồng trong giai đoạn hôn nhân.
 
Top