Những cách để giải pháp ERP sử dụng hiệu quả nhất

anhlamgame

Thành viên khá
Giải pháp ERP trong đơn vị là một hệ thống phần mềm rất tinh vi, do đó việc sử dụng phần mềm này thường bị bỏ sót vài công dụng trong hệ thống. Phổ biến doanh nghiệp đã triển khai chiến thắng hệ thống này nhưng chưa thực sự khai thác hết các tính năng của nó.Sau đây là 5 cách để để tối đa hóa việc sử dụng giải pháp ERP trong đơn vị một phương pháp hiệu quả nhất, mang lại đa dạng giá trị hơn cho doanh nghiệp.

1. Hiểu rõ mục đích của việc xây dựng giải pháp ERP và vì sao công ty sử dụng nó.

Ông Robert Stahl, chuyên gia bản vấn tạo ra chuỗi cung ứng giải thích rằng : ERP vốn dĩ được sản xuất như một tập hợp các chính sách và kinh nghiệm trong quản lý nhằm làm việc với chuỗi cung cấp. Sau nhiều năm, ý nghĩa của nó dần được chuyển sang ngành nghề phần mềm.

Giải pháp ERP thường được xây dựng để giải quyết các nhân tố bao gồm điều hành nguyên nguyên liệu, điều hành hàng tồn kho, quản lý sắm hàng – bán hàng, quản lý tài chính kế toán…

Việc hiểu rõ mục đích của việc xây đắp giải pháp ERP yếu tố rất quan trọng để công ty để xác định một phương pháp rõ ràng mục đích sử dụng phần mềm điều hành này.

2. Tái cấu trúc để tối ưu hóa giải pháp ERP

Giải pháp ERP không thể tự nó giải quyết nhân tố được nếu như bạn không bắt đầu cải thiện cùng với quy trình kinh doanh.

Để chuyển đổi sang hướng sử dụng phần mềm điều hành ERP một cách thức tích cực, doanh nghiệp bạn phải lập mưu hoạch chi tiết về thời gian đổi mới và sắp xếp các trật tự mà nó hỗ trợ một cách có lí.

Các nhà cung ứng chỉ bán sản phẩm, theo dõi việc khai triển của công ty và sẽ không hỗ trợ bạn một phương pháp chuyên sâu hay tái cấu trúc các trật tự cần thiết để nâng cao hiệu quả.

3. Phát triển và duy trì chiến lược cải tiến liên tục

Áp dụng chiến thắng giải pháp ERP trong doanh nghiệp không chỉ việc cài đặt là xong xuôi mà còn phải liên tục yếu tố chỉnh các trật tự cần thiết và các modun trong phần mềm.

Với một kế hoạch cải thiện liên tiếp tổ chức bạn sẽ tối đa trị giá ERP mang đến. Để xây đắp được chiến lược này thì yên cầu người quản lý phải nắm bắt rõ về thứ tự bình chọn doanh nghiệp được biểu đạt trước đây. Bước tiếp theo là cần dồn vào một chỗ tham gia các thứ tự có kĩ năng lặp lại và sử dụng các công cụ có thể sinh tồn khi một viên chức đảm nhiệm thôi việc.

4. Tập huấn nhân viên dùng chuỗi hệ thống qua các chương trình tập huấn thích hợp ý định của khách hàng.

Chìa khóa cho việc tối đa trị giá có được trong khoảng phần mềm chính là sự phù hợp của giải pháp ERP với nhu cầu người dùng duyệt y tập huấn.

Trong chiến lược dùng ngân sách hàng năm cho ERP nên bao gồm các chương trình huấn luyện có mục tiêu được xác định duyệt y các bình chọn bí quyết đại chúng dùng chuỗi hệ thống.

Để hệ thống hoạt động đạt hiệu quả cao nhất thì tổ chức bạn nên dùng các nguyên lý huấn luyện nhiều chủng loại cùng với những thực hiện để tăng thêm tính trực giác, đoàn kết các khía cạnh về ý định của người dùng chuỗi hệ thống.

5. Sử dụng bảng thông tin và báo cáo tùy chỉnh để tối đa hóa giá trị cho người dùng.

Các giải pháp ERP là kinh nghiệm đúc kết của phổ biến chuyên gia trong thời điểm dài nhưng thỉnh thoảng nó cũng cần được tùy chỉnh lại cho người dùng tại các phần chức năng không giống nhau. Các nhân viên thuộc bộ phận kế toán cần các công cụ khác so với các cán bộ sắm hàng. Mỗi nhân viên tại các phòng ban khác biệt có thể sử dụng cùng một chuỗi hệ thống nhưng với những giao diện độc lập.

Các giao diện này sẽ giúp cung ứng cho người dùng những thông tin quan trọng nhất trên một màn hình chính, các dữ liệu đúng đắn được chuyển tới đúng người.

Nếu công ty của bạn chỉ mới khởi đầu với các bản lên tiếng và tin tức được tùy chỉnh, thì hãy tập trung đầu tiên vào các tính năng quan trọng của giải pháp ERP trong công ty. Cùng với những kì vọng về những kết quả có thể đạt được trong khoảng nguồn lực sẵn có, xây dựng để hiểu hình thức các tác dụng của phần mềm giải quyết các nhân tố chủ chốt dẫn đến sự thắng lợi của đơn vị.
 
Top