Ứng dụng hóa đơn điện tử trong các hoạt động giao dịch trực tuyến

HaTT

New member
Trước xu thế mở rộng thị trường và sự phát triển không ngừng của thương mại điện tử trên thế giới, Việt Nam đang hướng đến thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thương mại. Chứng từ điện tử và thanh toán điện tử trong công tác kế toán được coi là một cấu phần quan trọng các giao dịch thương mại trong thương mại điện tử. Vì vậy, việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã, đang và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp, khách hàng và cơ quan Thuế. Việc ứng dụng hóa đơn điện tử trong các công tác kê khai, hoạch toán giúp doanh nghiệp:

1012
- Tiết tiết kiệm chi phí:
 • In hóa đơn: chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khách hàng yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy.
 • Phát hành hóa đơn đến khách hàng qua phương tiện điện tử như Email, Portal.
 • Lưu trữ hóa đơn bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ.
- Dễ dàng quản lý
 • Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu.
 • Không xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hóa đơn.
 • Đơn giản hóa việc quyết toán.
 • Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.
- Thuận tiện sử dụng
 • Phát hành nhanh chóng, theo lô lớn.
 • Dễ dàng trong việc lưu trữ.
 • Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hóa đơn.
- An toàn dễ khai thác dữ liệu
 • Có tem chống giả QRcode, Barcode,... đảm bảo an toàn cho các đơn vị tiếp nhận hóa đơn.
 • Dễ dàng khai thác dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau.
1010
Tham khảo thêm >> Quy định về việc sử dụng hoá đơn điện tử
* Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử
 • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
 • Đơn vị phải có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.
 • Đơn vị phải có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Đơn vị đang sử dụng phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, bảo đảm dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.
 • Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm: Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu
 • Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: bảo đảm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.
Xem thêm>> Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/09/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018 quy định việc thực hiện hóa đơn điện tử sẽ phải thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020. Như vậy, đến ngày 01/11/2020 bắt buộc tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử trong các hoạt động giao dịch thương mại của doanh nghiệp.
 

Đính kèm

Top