Hướng dẫn đăng ký bản quyền thương hiệu

Đăng ký bản quyền thương hiệu là cách thức để bảo hộ thương hiệu trên mọi lĩnh vực, ngành nghề kể cả các ngành nghề mà doanh nghiệp không kinh doanh.

Bản quyền thương hiệu
Đăng ký bản quyền thương hiệu trong đó bộ hồ sơ đăng ký bao gồm tờ khai đăng ký nhãn hiệu; danh mục sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký; chứng từ nộp phí/ lệ phí, giấy ủy quyền. Tất cả được lập thành 02 bộ và được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc nộp thông qua các văn phòng Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cách đăng ký bản quyền
Việc đăng ký bản quyền thương hiệu sẽ được thực hiện dưới dạng đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật công nghiệp; đơn được soạn thảo và nộp vào Cục bản quyền Việt Nam. Chủ sở hữu thương hiệu có thể trực tiếp nộp đơn vào Cục nhưng do đây là công việc mang tính pháp lý đặc thù nên việc soạn hồ sơ khá phức tạp; do đó chủ sở hữu thương hiệu nên ủy quyền cho các đại diện sở hữu trí tuệ thay mình soạn thảo hồ sơ và nộp đơn đăng ký để tiết kiệm tối đa thời gian làm việc thực tế.

Với việc đăng ký bản quyền thương hiệu thì cần phải lưu ý rằng tên thương hiệu sẽ không được bảo hộ riêng chỉ bảo hộ hình ảnh của thương hiệu nhưng phạm vi của nó là tất cả các ngành nghề không chỉ trong kinh doanh mà ở mọi lĩnh vực trong đời sống chỉ cần bất kỳ bên nào khác sử dụng hình ảnh thương hiệu mà không có sự cho phép của chủ sở hữu thì chủ sở hữu có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi đó.Đăng ký bản quyền thương hiệu sẽ rất có lợi cho những nhà kinh doanh có định hướng phát triển lâu dài; muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh sau này dựa trên thương hiệu có sẵn; mà không cần mất công xây dựng thương hiệu mới.

Trong phạm vi dịch vụ đăng ký bản quyền thương hiệu của mình A&S Law sẽ:

- Tư vấn thời gian, thủ tục để đăng ký bản quyền thương hiệu

- Hỗ trợ khách hàng thiết kế hình ảnh thương hiệu nếu khách hàng có yêu cầu

- Đại diện quý khách làm việc tại Cục bản quyền tác giả

- Soạn thảo, xử lý hồ sơ đăng ký

- Tiếp nhận giấy chứng nhận và trao lại cho khách hàng

Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích
Email: banquyenlogo@gmail.com
Hotline: (+84)972817669
Tel: (+84) 435551315
 
Top