Từ ngày 28-02-2021 Diễn đàn làm đẹp sẽ chỉ đăng về nội dung về làm đẹp

administrator

Administrator
Staff member
Từ ngày 28-02-2021 Diễn đàn làm đẹp sẽ chỉ đăng về nội dung về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Các nội dung và bài viết không liên quan sẽ bị xóa khỏi diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn!
 
Top