Ứng dụng gá kẹp trong ngành công nghiệp khuôn mẫu

Kẹp gỗ sập thẳng được làm bằng sắt mạ kẽm cao cấp với lực kẹp ổn định, giúp cải thiện năng suất và giảm thiểu thời gian làm việc
Ứng dụng kẹp cố định gỗ
  • Kẹp giữ gỗ được ứng dụng trong công việc gá, kẹp ngành công nghiệp khuôn mẫu
  • Trong gia công kim loại, nhôm hay trong các máy CNC, NC phay, bào, tiện… hoặc trong khai thác, kiểm tra và tương tự.
- Trong sản xuất hóa chất và dược phẩm, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác như đường ống liên quan đến việc cố định.
 
Top